top of page

ULAŞIM PLANLAMA

Ulasim_Planlama.png
 • Ulaşım ana (master) planları

 • Ulaşım modellemesi ve talep tahmin çalışmaları

 • Yaya master planı

 • Bisiklet master planı

 • Otopark master planı

 • Kent içi toplu taşıma master planı

 • Raylı sistem güzergâh fizibilite etütleri

 • Karayolu güzergâh fizibilite etütleri

 • Lojistik master planı

 • Toplu taşıma hat optimizasyonu projeleri

 • Konut, AVM, ofis, otel, hastane, vb. Tesisler için trafik etki değerlendirme analizleri

 • Trafik talep tahmini

 • Katı atık toplama araçları güzergâh optimizasyonu

bottom of page