top of page

PROJE GELİŞTİRME

Portföyde bulunan arsa ya da şahıs/kurum tarafından firmamıza sunulan alan üzerinde verim sağlanacak proje geliştirilmekte, arsanın konumu, çevre ekonomik analizi ve geleceğe yönelik gelişimi göz önüne alınarak çalışma yapılmaktadır. 

Söz konusu arsa için ön fizibilite çıkartılarak uygulanabilecek projenin kârlılık ve verimlilik hesapları gelecek yıllara sair olarak tespit edilmektedir.  Proje konusunda arsa sahibi ve/veya arsaya yatırım yapacak müteşebbis için fizibilite açısından uygunluk söz konusu olursa, süreç analizi ve iş adımları tespit edilerek bir çalışma yapılmaktadır. Proje geliştirme çalışmalarında satış planı ve analizi, pazarlama planı ve analizi, satış ve pazarlama analizlerine göre vaziyet planı, finansal planlama,  imar geliştirme, ruhsatlandırma, çevresel duyarlılık ve çevre düzenleme çalışmaları firmamız tarafından yapılmaktadır.

ProjeGelistirme2.jpg
bottom of page