PLANLAMA

Planlama.png
 • Bölge Planları

 • Bölgesel Gelişim Planları

 • Mekansal Strateji Planları

 • Çevre Düzeni Planları

 • Nazım ve Uygulama İmar Planları

 • Mevzi İmar Planları

 • İmar Planı Değişiklikleri​

 • İlave İmar Planları

 • Revizyon İmar Planları

 • Kentsel Dönüşüm Planları

 • Turizm, Rekreasyon ve Kıyı Planları

 • Deniz Yapıları ve Liman Planları

 • Sit Alanı Planları, Koruma Amaçlı İmar Planları

 • Afet Duyarlı Planlama

 • Organize Sanayi Bölgesi Planları

 • Mekansal Araştırmalar, Fizibiliteler