top of page

PLANLAMA

Planlama.png
 • Bölge planları

 • Bölgesel gelişim planları

 • Mekânsal strateji planları

 • Çevre düzeni planları

 • Nazım ve uygulama imar planları

 • Mevzi imar planları

 • İmar planı değişiklikleri​

 • İlave imar planları

 • Revizyon imar planları

 • Kentsel dönüşüm planları

 • Turizm, rekreasyon ve kıyı planları

 • Deniz yapıları ve liman planları

 • Sit alanı planları, koruma amaçlı imar planları

 • Afet duyarlı planlama

 • Organize sanayi bölgesi planları

 • Mekânsal araştırmalar, fizibiliteler

bottom of page